Vakken

In de eerste leerjaren wordt onderricht gegeven in de volgende vakken:
Leervak1e leerjaar2e leerjaar
Nederlands44
Engels33
Spaans22
Geschiedenis22
Aardrijkskunde22
Wiskunde44
Rekenen11
Economie-2
Natuur-/scheikunde-2
Biologie/verzorging22
Techniek2-
Mentoruur/LOB11
Training Studievaardigheden11
Sociale Vaardigheidstraining11
Mens en Maatschappij22
Beeldende vorming22
ICT22
Buitenschoolse activiteiten (sport, muziek, zang, dans, kunst)22
Totaal aantal uren3335

VMBO-TL

Je kunt bij ons op school alleen de theoretische leerweg van het VMBO volgen, kort VMBO-T genoemd. Dit is binnen het VMBO de leerweg waar je het meeste uit boeken leert, je bent minder praktijkgericht bezig. Deze leerweg duurt 4 jaar. De sectoren waaruit je binnen onze school kunt kiezen zijn:

  • Techniek
  • Economie
  • Zorg en Welzijn

 

In het tweede leerjaar ga je je –behalve op de verplichte algemene vakken- nog uitgebreider oriënteren op deze sectoren, zodat je aan het einde van het leerjaar je eigen examenpakket kunt samenstellen. Je volgt lessen LOB (loopbaan oriëntatie) en krijgt praktijkgerichte informatie van mensen die werkzaam zijn in de verschillende sectoren.

Derde leerjaar VMBO-T (bovenbouw):
Vanaf het 3e leerjaar bereid je je voor op de schriftelijke en mondelinge (Nederlandse) Staatsexamens. Waarom maak je een sectorkeuze? Omdat je je dan meer gaat ‘specialiseren’; Je krijgt in het 3e leerjaar een vakkenpakket per sector. Heb je voor de sector Economie gekozen, dan krijg je andere vakken dan wanneer je bijvoorbeeld voor de sector Techniekkiest.
Aan het einde van leerjaar 3 begin je aan je sectorwerkstuk voor het eindexamen onder begeleiding van een aan jou toegewezen vakdocent. Je kunt er ook voor kiezen meteen aan het begin van leerjaar 3 aan je sectorwerkstuk te starten. Je kunt dat vak dan, eventueel samen met wat andere vakken, in leerjaar 3 via deelexamens afronden.

Vierde leerjaar VMBO-T:
Tijdens dit laatste jaar ben je echt bezig met het vakkenpakket van de door jou gekozen sector. In de maanden april en mei starten de staatsexamens (zie website: examen.nl).

HAVO/VWO

In dit leerjaar wordt pas duidelijk of je HAVO of VWO gaat volgen. Kernindicatoren zijn daarin voor ons je leer- en werkhouding en de wijze waarop je omgaat met je verantwoordelijkheden, maar ook je eigen motivatie speelt daarin voor ons een heel belangrijke rol: Wat wil je later worden? Welk profiel past daar het best bij? Hoe reëel is deze profielkeuze, wat zijn je resultaten in de afgelopen jaren geweest voor de gekozen profielvakken? Tijdens de lessen SLB (studieloopbaanbegeleiding) word je geholpen de juiste keuze te maken.
Je gaat in dit jaar overigens verder met de vakken van de eerste 2 jaren; op andere scholen krijg je in het 3e leerjaar pas economie maar wij hebben ervoor gekozen om dit vak al in leerjaar 2 aan te bieden. Of je nu naar havo of vwo gaat, aan het eind van het 3e leerjaar kies je dan definitief een profiel (zie tweede fase).

HAVO

In 4 havo start je in feite al met het examen. Je kunt er dan namelijk voor kiezen om een aantal van de 9 vakken in het vierde jaar (het voor-examenjaar) al af te ronden middels deel-examens. Dat vergt wel veel inzet en doorzettingsvermogen van jou, en veel geregel van onze kant, dus we stellen wel een aantal voorwaarden aan deze mogelijkheid. Het voordeel is dat je het examen in een rustiger tempo afrondt (een deel van de vakken in jaar 4 en het resterende deel in jaar 5), waardoor je meer kans van slagen hebt.

VWO

Ook voor het vwo is er deze mogelijkheid: je kunt in jaar 5 al starten met het examen door een aantal vakken in dat jaar af te ronden. Met het oog op het grote aantal vakken waarin zowel schriftelijk als mondeling examen moet worden gedaan (11), is het vaak een verstandige keuze. Het ligt voor de hand om het eerste jaar te kiezen voor vakken waarin je goed bent, en voor de vakken die je gemakkelijk in een vroeg stadium kunt afsluiten zoals Maatschappijleer en je profielwerkstuk. Net zoals bij het havo, word je kans van slagen groter, als je ervoor kiest je examens in twee delen te doen.