Missie

De NOS Scholengemeenschap stelt zich garant voor kwalitatief hoogwaardig Nederlands VMBO-T, HAVO en VWO voortgezet onderwijs in de Republiek Suriname.

Visie

De NOS hecht groot belang aan de formulering van een duidelijke visie. Een visie geeft namelijk antwoord op de vraag ‘welke school ons voor ogen staat’. Daarmee bepaalt de visie ook de richting die wij als school zullen inslaan. In deze koersbepaling bieden de volgende typeringen ons houvast:

Inspirerend en ondernemend

De NOS wil een school zijn die het beste in de leerlingen en medewerkers wakker maakt. We willen onze leerlingen mogelijkheden bieden om hun talenten en interesses te ontwikkelen. Dit zal bijdragen tot leren met profijt en plezier door onze leerlingen.

Veilig en zorgzaam

De NOS wil een veilige school zijn waar de leerlingen de ruimte krijgen en geprikkeld worden om te leren. Dit kan alleen in een omgeving waarin persoonlijke aandacht telt, respect vanzelfsprekend is en de begeleiding intensief is.

Gedegen en betrokken

De NOS wil een school zijn waar pedagogisch en didactisch verantwoord onderwijs door gedreven vakmensen wordt verzorgd. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc molestie massa eget purus accumsan viverra.

Team

Managementteam

Het managementteam van de school bestaat uit een organisatorische manager,een onderwijskundige manager en een financieel manager. Deze drie zijn binnen de school verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast beschikt de school over een zorgcoördinator. Deze zorgcoördinator is op vaste tijdstippen aanwezig binnen de school, stelt het zorgbeleid vast en brengt deze, tezamen met het leraren- en mentorencorps, ten uitvoer.

Aansluitingen

Stichting NOB

De NOS Scholengemeenschap is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Voor informatie over het NOB kunt u terecht op: www.stichtingnob.nl

Inspectie van het onderwijs

Vanwege de aansluiting bij het NOB valt onze school onder de Nederlandse onderwijswetgeving. Het toezicht op naleving van de onderwijswet door scholen wordt uitgevoerd door de Nederlandse Inspectie. Dit geldt ook voor scholen in het buitenland.

Naast het toezien op naleving van de onderwijswetgeving hanteert de Nederlandse Inspectie kwaliteitsindicatoren op basis waarvan zij o.a. een oordeel velt over de kwaliteit van het aangeboden onderwijs waaronder het zorgklimaat binnen de school, de resultaten van het onderwijs en het schoolklimaat.

Van elk onderzoek wordt een inspectierapport uitgebracht. De resultaten van het 1e en 2e inspectiebezoek aan onze school in februari 2009 en 2011 zijn weergegeven in een inspectierapport dat u kunt inzien op www.onderwijsinspectie.nl.

Zoals bekend is vanwege de bezuinigingen in Nederland een belangrijk deel van de subsidie van de Nederlandse regering aan de stichting NOB weggevallen. Dit betreft echter niet de bekostiging van de onderwijsinspectie. De inspecties, en daarmee ook de kwaliteitsgaranties zijn dus nog steeds gewaarborgd.

Samenwerkingsverbanden

De Nos-scholengemeenschap is op bezoek geweest bij het Vespuccicollege op Curaçao en de Amsterdamsche School in Amsterdam. Dit zijn beide scholen met dezelfde structuur en doelstelling als de Nos-scholengemeenschap: het zijn particuliere scholen die opleiden voor het Nederlands staatsexamen. Tijdens die bezoeken is een informele samenwerking overeengekomen, waarbij relevante informatie is uitgewisseld en de bestuurders van de scholen hebben toegezegd elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen.

In dat kader zijn schoolplannen, periodeplanners en programma’s van toetsing en afsluiting, en andere documenten uitgewisseld.
De ondersteuning zal voornamelijk bestaan in de vorm van het delen van expertise. Docenten van het Vespuccicollege en de Amsterdamsche school werken intensief samen met onze docenten en komen in februari 2014 op werkbezoek naar Suriname.
De bezoekende docenten zullen dan workshops verzorgen voor het personeel van de Nos-scholengemeenschap.